052-3000348 אפשר גם טלפונית 

תודה שפנית, נדבר בקרוב