top of page

ניתוח ממשקים בין מערכות שיווק טכנולוגיות למערכות ניהול הארגון

אחד התחומים שעבר שינויים מהירים ומרתקים בשנים האחרונות הוא תחום השיווק. עד לפני מספר שנים מרבית המותגים השקיעו את עיקר תקציבי הפרסום שלהם בפעילות אוף-ליין, כיום יותר ויותר תקציבי שיווק עוברים לזירה הדיגיטלית מתוך ההבנה ששם הלקוחות נמצאים. 
במציאות כזו, בה השיווק הופך לכזה המבוסס
יותר ויותר על אמצעים טכנולוגיים, ישנם אתגרים רבים כגון: יכולת
לאסוף דאטה ממגוון רחב של מדיות ומערכות ולסדר אותם בצורה יעילה במערכת אחת, היכולת לעקוב בצורה אפקטיבית אחרי הלקוח בכל המרחבים הדיגיטליים בהם הוא נמצא והיכולת לייצר חיבור אפקטיבי בין כל מערכות הארגון, ובהם מחלקות ה-IT והשיווק.
מחלקת השיווק לבדה אינה יכולה להתמודד עם האתגרים שהעשור הבא מזמן, ומחלקת ה-IT הופכת לחלק בלתי נפרד והכרחי משיווק מנצח.
לא פעם ישנם פערים בתפיסות בין צוות השיווק וצוות IT, הנוהגים לדבר בשפות שונות. פערים אלו עלולים למנוע ממחלקת השיווק והמכירות לפעול באופן יעיל ואפקטיבי, כפועל יוצא - לפגוע בצמיחת הארגון.
לדעת איך לחבר הכל יחד

היום יותר מתמיד יש חשיבות לבצע ניתוח של המערכות הטכנולוגיות הקיימות בארגון. ניתוח זה יתמקד בחיבור של מערכות השיווק למערכות הארגון המנוהלות ע"י ה-IT; בשימור ושיפור תהליכים; בבחינת האופן שבו ניתן לשפר את תהליכי השיווק והמכירות;

בשיפור מסע הלקוח וכל זאת בכדי למצות את הפוטנציאל הקיים.

ממצאי הניתוח ישקפו את המצב הקיים ויעניקו המלצות ותהליכי עבודה 
לשיפור תהליכים וממשקים, כל זאת, בכדי להפוך את פעילות השיווק והמכירות לאפקטיבית יותר ולכזאת התורמת באופן המרבי לפן העיסקי של הארגון. 

 

מרכיבי הדוח

ניתוח נתונים

shutterstock_1013448751.jpg

מה ניתן ללמוד מנתוני הארגון הקיימים וכיצד ניתן להפיק מהם את המירב. האם המידע הקיים מסודר נכון, נשמר באופן אפקטיבי ומי חשוף איו ויכול להפיק ממנו נתונים. 

בחלק זה של הדו"ח נבחן את הנושאים הבאים: 

האם הנתונים מסודרים ומאורגנים (לפי פרמטרים וקטגוריות רלוונטיות לשיווק); האם כל הפרמטרים הרלוונטיים נמצאים בנתונים? מה קיים ומה חסר; האם בעלי התפקידים הרלוונטיים בארגון חשופים לנתונים ויכולים להפיק דוחות ושאילתות; האם קיים שימור הסטורי (האם יש דריסת נתונים; האם נשמרת כל הפעילות הרלוונטית; מהי היררכיית הנתונים; עד כמה הדאטה מסונכרנת נכון בין כל המערכות. 

מערכות טכנולוגיות

shutterstock_602578049.jpg

כיצד הארגון מתנהל טכנולוגית, באילו מערכות עושים שימוש וכיצד מערכות אלו פועלות יחד, וזאת בהתאם לחזון הארגון לשנים הקרובות. 

 

בחלק זה של הדוח נבחן את הנושאים הבאים: 

איזה מערכות טכנולוגיות קיימות היום בארגון; איזה מערכות טכנולוגיות קיימות היום בארגון; איזהמהמערכות יודעות לדבר כיום אחת עם השנייה ואיזה לא, ומדוע; סקירת מערכת CRM בה הארגון עושה שימוש ואיך היא מדברת עם המערכות האחרות; מהו החזון הדיגיטלי של הארגון ל - 3 השנים הקרובות? 
 

דוחות ומדידות

shutterstock_1368244205.jpg

מהן שיטות המדידה, המעקב והפקת הלקחים בהם עושה הארגון שימוש, האם הם מאפשרים חיתוכים וניתוח עומק? עד כמה הנתונים שקופים למחלקת השיווק וניתן לפרק אותם ולהוציא מהם תובנות להמשך התקדמות במסע או בפרסום. והאם ניתן להשתמש בכל אלו גם על מנהת לייצר תובנות ממסעות לקוח. 

בחלק זה של הדוח נבחן את הנושאים הבאים:

מכמה מערכות מפיקים דוחות כיום; האם ניתן להפיק דוחות נוחים מהירים ועדכניים ממערכת ה CRM של הארגון; איזה סוגי דוחות קיימים כיום; אילו תובנות והחלטות מתקבלות כיום מהדוחות המופקים. 

נכסים דיגיטליים

shutterstock_1044259435.jpg

מה הם כלל הנכסים הדיגיטליים של הארגון, האם הניהול שלהם מדויק ועושה שימוש יעיל בכל משאבי הארגון. 

בחלק זה של הדוח נבחן את הנושאים הבאים: 

בדיקת בוט, אימייל מרקטינג, אוטומציה, אתר, אנליטיקס (וכל נכס דיגיטלי שקיים בארגון); כיצד נכסים אלו מתחברים למערכת ה CRM של הארגון? 

IT ניתוח מחלקת

shutterstock_1016849572.jpg

סקירה מעמיקה של מחלקת ה-IT, אופן פעילותה והאופן בו היא מסונכרנת עם הפעילות השיווקית של הארגון.
 

בחלק זה של הדו"ח נבחן את הנושאים הבאים: כיצד מחלקת ה IT תופסת את תפקידה, את יעדי הארגון ועד כמה היא מבינה את הביזנס של הארגון; רמת ההיכרות של מחלקה זו עם מערכות טכנולוגיה שיווקית; עד כמה מחלקת ה-IT חותרת לחדשנות, מה הם הצעדים בהן נוקטת המחלקה על מנת לייצר חדשנות ולהוביל מהלכי שיווק חדשניים.

יחסי גומלין וסנכרון בין המחלקות 

shutterstock_444269305.jpg

סקירת  שיתוף הפעולה הקיים בין מחלקת השיווק למחלקת ה-IT, על כלל היבטיו. 
 

בחלק זה של הדוח נבחן את הנושאים הבאים: בחינת תהליכי העבודה בין מחלקת השיווק למחלקת ה-IT; בחינת שיתוף הפעולה והסינרגיה בין המחלקות; האם קיימת תהליכי סנכרון רלוונטיים בין שתי המחלקות; האם קיימת חשיבה משותפת, גם בהקשר של פרויקטים משותפים וגם בהקשר של הפרויקטים האסטרטגיים של הארגון.

דברו איתנו

יש! שמחים שפנית, נדבר בקרוב

bottom of page