דוגמאות לניתוח נתונים
IMG-20200120-WA0042.jpg

דוגמא לארכיטקטורה אשר נבנתה עבור רשת מזון ומציגה תפיסה המשלבת את הנכסים אשר פונים ללקוח הקצה, השכבה התפעולית והשכבה השיווקית. 

IMG-20200120-WA0041.jpg

בניית מודל עבודה עם דאטה עבור ארגון, המציג את השכבות השונות ויחסי הגומלין ביניהן

IMG-20200120-WA0043.jpg

דוגמא לתכנון ארכיטקטורה של מוצר בתחום התזונה ואורח חיים בריא. תכנון זה מציג שילוב בין מערכות הליבה הארגוניות לבין הנכסים הדיגיטליים הפונים ללקוח ומגדיר את תהליכי האוטומציה המרכזיים הנדרשים.