top of page
דוגמאות לניתוח נתונים
IMG-20200120-WA0042.jpg

דוגמא לארכיטקטורה אשר נבנתה עבור רשת מזון ומציגה תפיסה המשלבת את הנכסים אשר פונים ללקוח הקצה, השכבה התפעולית והשכבה השיווקית. 

IMG-20200120-WA0041.jpg

בניית מודל עבודה עם דאטה עבור ארגון, המציג את השכבות השונות ויחסי הגומלין ביניהן

IMG-20200120-WA0043.jpg

דוגמא לתכנון ארכיטקטורה של מוצר בתחום התזונה ואורח חיים בריא. תכנון זה מציג שילוב בין מערכות הליבה הארגוניות לבין הנכסים הדיגיטליים הפונים ללקוח ומגדיר את תהליכי האוטומציה המרכזיים הנדרשים. 

bottom of page